Stanislav Gaj

Reference

Reference

Během své téměř 30leté kariéry jsem se postupně vypracoval z manažerských pozic na pozici ředitele velké společnosti/ jednatele společnosti. Od roku 2014 jsem samostatným konzultantem pro majitele i manažery firem a jednatelem svých dvou společností a majitelem a výkonným ředitelem internetové galerie TOGA.

Jarabák, s.r.o.

Reference od klienta:

Standa je jako trenér se zrcadlem v tělocvičně. Vždy odráží nezkreslenou realitu našeho podnikání a trpělivě s námi cvičí abychom byli silnější, samostatnější a šli si za svými cíli.

Již dva roky nám pomáhá s transformací malé společnosti mezi velké hráče. Prakticky všechny problémy s tím spojené už si prošel a my díky tomu nemusíme opakovat jeho přešlapy a pálit se tam, kde už se spálil.
Pod Standovým dohledem se nám úspěšně daří budovat organizační strukturu, nastavovat podnikové procesy, vytyčovat si cíle a zejména udržovat pozornost na strategických problémech. Namísto každodenní operativy se zaměřujeme na plánování a řízení zdrojů.

Velmi oceňuji Standův osobní a lidský přístup. Je zcela otevřený, umí kritizovat i chválit a řeší situaci takovou, jaká je. Má široký všeobecný přehled, silnou trpělivost a vždy „BIG PICTURE“ pohled, který je pro řízení společnosti nezbytný. Za vše mluví to, že během naší spolupráce jsme vyrostli o vyšší desítky procent!
Jsme nadšeni, že pracujeme s těmi nejlepšími!

Tomáš Bílek, ředitel společnosti Jarabák, s.r.o.

i4wifi a.s.

Reference od klienta:

Vždy jsem oceňoval tu obrovskou Standovu aktivitu a schopnost tahu na branku. Zvládli jsme bezbolestně změnit organizační strukturu, zlepšit nejdůležitější procesy a nastavit marketing tak, aby měl zásadnější efekt.

Martin Simandl, ředitel i4wifi a.s. 

ORM Servis, s.r.o.

Reference od klienta:

V případě pana Gaje jsem si nemohl nepovšimnout jeho důslednosti a pečlivosti spočívající v zaznamenávání všech detailů a informací, které naše strana v rámci osobních jednání protistraně sdělovala. Zkušeným manažerským způsobem dokázal osobní jednání vést v přátelské poloze, kdy naše strana dost možná sdělovala více interních informací a údajů, než by kázala tvrdá strategie V obdobných jednáních hraje nepochybně významnou roli psychologie a schopnost hledání cest k řešení a také kompromisů. Ačkoliv může být cíl společnou vizí obou stran, představy stran zejména o finančních podmínkách transakce se typicky nacházejí na opačných stranách pomyslné osy.

Pan Gaj v určitých fázích vyjednávání vhodným způsobem využil služeb externích poradců, aby podpořil argumentaci svojí strany, získal převahu ve vybraných tématech a posunul jednání do dalších fází. Ačkoliv nebylo vyjednávání o podmínkách a způsobu provedení transakce po právní či praktické stránce jednoduché, postupnými kroky se podařilo ve všech jednotlivých sporných tématech nalézt kompromis a k realizaci transakce došlo. Troufám si za svou osobu říci, že obě strany v celém průběhu transakce splnily vše, co bylo smluvně i ústně ujednáno a poskytnuly takovou míru součinnosti, aby byly cíle transakce naplněny. Věřím, že i druhá strana může konstatovat totéž.

S ohledem na mou zkušenost s osobou pana Stanislava Gaje jednajícího za stranu společnosti CZC.cz v rámci akvizice obchodních aktiv naší společnosti mohu pana Gaje zcela jistě doporučit v roli poradce či zprostředkovatele při sjednávání transakcí zahrnujících např. nákup či prodej firem či obchodních aktiv.

Vítězslav Řeřucha, jednatel orm servis, s.r.o.
(dříve OK Computers, s.r.o.)

Mobility s.r.o.

Reference od klienta:

V době, kdy jsem veškerý čas a energii spotřebovával na denní operativu při řízení své společnosti, na hašení problémů, v době, kdy nezbýval čas a možná ani vůle se na věci podívat s nadhledem, kdy jsem měl pocit, že neřeším ty opravdu důležité věci pro mou firmu, jsem začal spolupracovat se Standou, jako konzultantem v otázkách řízení společnosti. Na našich týdenních schůzkách jsme probírali témata ze všech oblastí chodu mé firmy. Těmi ústředními ale bylo, jak firmu posouvat dál, jaká by měla být role majitele společnosti, jak různě se dá přistupovat k řešení operativy.

Tyto konzultace byly pro mě velkým přínosem. Byly vedené nenásilným způsobem, metodou koučování, pokládáním správných otázek … Není nic přínosnějšího, než když Vám kouč umožní věci objevovat sám. Jen tak pro Vás mají skutečnou hodnotu. Za více než rok této spolupráce jsem ušel velký kus cesty a jsem za to Standovi vděčný. Naše spolupráce vyvrcholila prodejem společnosti, na kterém se významným způsobem podílel při dojednávání základních podmínek transakce.

Jiří Ondrák majitel Mobility s.r.o.

CZC.cz

Reference od klienta:

Postupně jsem začal budovat profesionální vrcholový management a Standa se mohl v roce 2011 odsunout z pozice výkonného managera na pozici poradce majitele, jehož hlavními úkoly bylo zavedení kontrolingu a správy ve všech mých společnostech a hledání nových strategických příležitostí pro CZC.cz.

Do CZC.cz jsme díky tomu v roce 2013 integrovali společnost Mobility s r.o. (značková prodejna www.ASUS.as ) a společnost OK Computers (největší IT prodejce v Pardubickém kraji. Standa také nastartoval proces budování sítě kamenných poboček. V roce 2010 otevřel prvních 5 poboček v Praze a připravil celý proces k předání do standardních procesů.

U Standy jsem si vždy cenil jeho komplexního pohledu na věc. Dokázal každou věc posoudit ze všech potřebných pohledů a navrhnout nejlepší možné řešení. Standa byl vždy velmi procesně zaměřen. Nastavování procesů ve firmě, která roste tak dynamicky jako CZC.cz je klíčové, a toto bylo hlavní oblastí práce ředitele firmy, ve které Standa 10 let působil. Jeho krédem bylo, že pokud fungují hlavní procesy, může se pak věnovat vylepšování a hledat nové příležitosti a firma nemusí marnit čas řešením stále se opakujících problémů.

Standovou dominantou byl a je obchod a komunikace s lidmi. I to bylo důvodem proč se postupně stáhl z vrcholového managementu a začal se primárně věnovat poradenství v oblasti managementu a nákupu a prodeji firem. Závěrem tohoto referenčního dopisu chci Standovi poděkovat za velmi přínosnou spolupráci a přeji mu do budoucna mnoho pracovních i osobních úspěchů a spoustu stejně spokojených partnerů jako jsem i já.

Hezký den, Josef Matějka

Chcete se pobavit o vaší společností?

Vyplňte formulář níže a já se vám ozvu co nejdříve.

Odesláním formuláře souhlasíte se zásady zpracování osobních údajů